Vad bör du veta om att bygga prefabricerade hus?

För närvarande blir prefabricerade hus ett alltmer attraktivt alternativ på den litauiska marknaden, både för att bygga enskilda bostäder och hela bostadsområden. Prefabricerade hus är kända för sina utmärkta tekniska och konstruktionsmässiga egenskaper, samt för de ekonomiska aspekterna – hus som går snabbt att bygga sparar både tid och pengar.

Prefabricerade hus – extremt snabba att bygga

Principen för att bygga dessa hus är enkel – de sätts ihop av fabrikstillverkade konstruktionselement som kallas träpaneler. Arkitekter och ingenjörer upprättar konstruktionsritningar som sedan används för att tillverka panelerna, med en fullständig yttre ytbehandling. De tillverkade elementen levereras till byggplatsen och monteras. Monteringen av panelerna kan ta i genomsnitt 1-2 dagar. I INNOPREFAB- projekt tar hela processen för att bygga ett hus med träpaneler – från ritning till nyckel – mellan 12 och 16 veckor. För varje projekt fastställs byggtiden individuellt och justeras vid beställningen, eftersom tidsramen beror på tillgången på specialister och mängden arbete som ska utföras. Byggandet av ett hus tar dock bara upp till fyra månader.

Strukturella egenskaper

Dagens avancerade teknik för tillverkning av paneler garanterar extremt exakta konstruktioner och undviker de misstag som uppstår vid traditionell konstruktion. INNOPREFAB- huspanelerna är tillverkade av träram. Tillverkningen av träkonstruktionselementen till huset sker i en stängd och torr fabrik, vilket bidrar till att säkerställa kvaliteten. Strukturen kommer inte att deformeras och håller i många år.

Att bygga den här typen av hus är relativt enkelt och hållbart, eftersom trä är ett förnybart material. Hela huset är extremt varmt och lufttätt – vilket minskar uppvärmningskostnaderna. Genomtänkt klimatkontroll används också för att säkerställa optimal ventilation och kylning. Därför är konstruktionen av ett prefabricerat hus inte sämre än ett traditionellt hus men har många fördelar.

Hur mycket kostar det att bygga ett hus?

Kostnaden för att bygga ett prefabricerat hus beror på många faktorer: husets yta, komplexiteten i husprojektet, mängden och typen av material, typen av invändig ytbehandling och många andra faktorer. Kostnaden på ett husprojekt bestäms individuellt för varje kund – vissa föredrar ett tvåvåningshus, andra är mer intresserade av ett litet modulhus för användning som stuga. Vårt företag har en nedladdningsbar katalog där du kan välja mellan prefabricerade- och modul husprojekt, eller arkitekter kan designa ett hus från idé till färdig ritning. För att ta reda på hur mycket det kommer att kosta dig att bygga ett hus, kontakta oss – vi kartlägger dina behov och möjligheter, samt ger dig ett preliminärt pris på ditt hus.

Du kan se alla husprojekt som erbjuds av Logi Prefab här