Vad bör du veta om att bygga prefabricerade hus?

För närvarande blir prefabricerade hus ett alltmer attraktivt alternativ på den litauiska marknaden, både för att bygga enskilda bostäder och hela bostadsområden.
Läs mer

Nyheter

Prefabricerade hus – varför blir de så populära?
Träets återkomst i bostadsbyggandet är en alltmer synlig trend över hela världen.
Läs mer